Rasprava o tome ko više uživa i ko više privlači suprotni pol traje oduvek. Međutim, nauka je dala završnu reč.

Original Article