Njien primarni zadatak biće da napravi presek ekonomsko-finansijskog stanja u klubu, a imaće ovlašćenja i da vrši poslove koji su statutom kluba namenjeni Upravnom odboru

Original Article