Jelena je pozvala sve dobre ljude da dođu u nedelju kako bi širili ljubav, toleranciju i pravo na različitosti

Original Article