Zato u Beogradu tražimo da počne i odbrana otetog ali i da se stvari nazovu tačnim imenom i nazivom. Pokazali smo to i nazivom liste

Original Article