Obavestila je javnost o svojoj odluci, a onda su usledila različita tumačenja i komentari.

Original Article