Januar je idealno vreme za zimsku rekreaciju i aktivne sportove na snegu.