Voda u jezeru unutar mora je oko pet puta slanija nego voda koja ga okružuje

Original Article