Radojić za Lazarevac je veoma značajna kompanija "Rudnik" kao i druge kompanije tog tipa, jer doprinose razvoju opštine i zapošljavaju.

Original Article