Kultura ophođena potrebna je i građanima, ali i radnicima koji predstavljaju svoja preduzeća

Original Article