Tretman je trajao devet sati tokom kojih se ona "kuvala živa"

Original Article