U moru aplikacija za "pametne" uređaje pojavila se jedna koja ima potencijal da znatno olakša život, a posebno u kriznim situacijama.

Original Article