Stela Makartni će dobiti nagradu za posebna dostignuća u modi.