Skoro jedan vek od nastanka Satijevog „Sokrata“ na Platonove stihove, irski kompozitor Ijan Vilson je napravio novu verziju kompozicije ali za solo violinu, kamerni orkestar i naratore

Original Article