Prilikom boravka u Beogradu Tesla je svom školskom drugu Moji Mediću ispričao jedan događaj iz Pariza, a ovaj je priču preneo novinaru

Original Article