Odlazi sigurno po završetku sezone, a ako se ovakvi rezultati nastave, saradnja može da bude okončana i ranije

Original Article