Na obdukciji tela biće utvrđen uzrok smrti i identitet čoveka.

Original Article