U junu 1969. godine, američki inženjeri su preusmerili tok reke Nijagara na nekoliko meseci, daleko od američke strane vodopada

Original Article