Pored domaćina, ovde žive psi, mačke, kornjača i dobri duhovi…