Prema njihovim rečima, samo 40 odsto inficiranih virusom HIV-a u SAD ima pristup terapiji

Original Article